Panik Bozukluk testi; Panik Bozukluk Belirtileri, Tanısı, Panik Bozukluk Tedavisi ve Panik Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla terapisi; M+ Psikoterapi, Ankara

2015 Prof. Dr. Atilla Soykan

Psikiyatrik ve psikolojik sorunların değerlendirilmesi için bir psikiyatrist veya klinik psikolog ile görüşülmesi şarttır.

Bu sitede yer alan psikiyatri, psikoloji ve evlilik - aile terapıileri ile ilgili tüm yazılar genel bilgilendirme amaçlıdır; tanı, tedavi veya başka herhangi amaçla kullanılamaz.

Öte yandan, bu siteden elde ettiğiniz veriler değerlendirilme sürecinizde yararlı olabileceğinden, psikiyarist ya da klinik psikolog ile olan görüşmenize götürmenizi tavsiye ederiz.

Klinik Psikolog, Evlilik-Aile Terapisti ve Psikiyatrist'ten oluşan M+ Psikoterapi ekibimiz, psikiyatrik ilaç tedavisinden çok bilişsel davranışçı terapi, hipno-terapi ve aile terapisi odaklı psikoterapi yaklaşımlarını kullanmaktadır

Designed by Shahriyar Ahmed; WebMaster Dr. Psk. Filiz Özekin Üncüer & Prof. Dr. Atilla Soykan

Konu Başlıklarına Göre Yayınlarım;

3. Cinsel işlev

-Soykan A, Boztas H, Kutlay S, Ince E, Nergizoglu G, Berksun O. Do Sexual Dysfunctions Get Better During Dailysis ? Results of a Six Month Prospective Follow up Study from Turkey. Int J Impotance Research 2005; 17(4):359-63

-Yilmaz A, Ceri O, Tatlidil E, Koçak OM, Soykan A. A mourning case that referred with sexual identity disorder secondary to a general medical condition. Turk Psikiyatri Derg. 2009;20(2):188-96

-Soykan A, Boztas H, Idilman R, Ozel ET, Tuzun AE, Ozden A, Ozden A, Kumbasar H. Sexual dysfunctions in HCV patients and its correlations with psychological and biological variables. Int J Impot Res. 2005;17(2):175-9

4. Psikiyatride Kullanılan Ölçekler; Geçerlik – Güvenirlik Çalışmaları

-Gençöz F, Gençöz T, Soykan A. Psychometric properties of the Hamilton Depression Rating Scale and other physician-rated psychiatric scales for the assessment of depression in ESRD patients undergoing hemodialysis in Turkey. Psychol Health Med. 2007 Aug;12(4):450-9

-Soykan A. The Reliability and Validity of Arizona Sexual Experiences Scale in Turkish ESRD Patients Undergoing Hemodialysis. Int J Impotance Research 2004:16; 531-534

-Berksun O, Soykan Ç, Soykan A, Ünlüoğlu G, Dışavurulan duygulanım ölçeği: ölçek uyarlama üzerine bir pilot çalışma. Türk Psikoloji Dergisi 1993; 8(29): 10-15

5. Psikiyatrik Konsültasyon, Tanı ve Fenomenoloji

-Soykan Ç, Soykan A, Prototipi kavramı ve tanı, tedavi ve belirti şiddeti algılarında kurumlar arası farklılıklar. Türk Psikiyatri Dergisi, 1999;10:215-227

-Soykan A, Soykan Ç. A short history of psychiatric classification. Journal of Ankara Medical School 1999; 21(3):141-147

-Arapaslan B, Soykan A, Soykan C, Kumbasar H. Cross-Sectional Assessment of Psychiatric Disorders in Renal Transplantation Patients in Turkey: A Preliminary Study. Transplantasyon Proceedings 2004: 36;1419-1421

-Kundakçı N, Soykan A, Harman M, Berksun O. Psychiatric disorders in leprosy patients. Journal of Ankara Medical School 1999; 21;3:141-147

-Soykan A, Arapaslan B, Kumbasar H. Psychiatric Morbidity and Its Predictors in Renal Transplantation Patients in Turkiye. European Neuropsychopharmacology 2003: 12 (Suppl 3): S182-183

-Soykan A. İlhan İÖ, Sayıl I. Türkiye’de psikiyatri uzmanlık eğitimi; durum saptamaya yönelik bir anketin sonuçları. 3P Dergisi 2002; 10 (ek 4): 33-40

-Soykan A, Kundakçı N, Erdem C, Taşpınar A, Çevik A. Lepra hastalarında psikiyatrik bozukluklar. Lepra Mecmuası 1991; 4: 229-239

-Şen Z, Ersoy A, Serel S, Emiroğlu M, Gültan S, Soykan A. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi girişimlerinin psikiyatrik yönleri. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2003;11:117-123

-Çevik A, Berksun O, Sözeri Z ve ark. Konsültasyon-liyezon çalışması ve AÜTF Psikiyatri Kliniğinde uygulama ile ilgili bir değerlendirme. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, Mersin 1989; 262-266

-Özdemir U, Soykan A, Aygör B, Ayaz H. Ankara Üniversitesi İbni-Sina Hastanesinde depremzedelere yönelik konsültasyon-liyezon ünitesinde sosyal hizmet uygulamaları. Sosyal Hizmet Sempozyumu Kitabı 2002; 220-223

-Soykan A, Kumbasar H. Kronik ağrı tedavisinde psikiyatrik yaklaşımlar. Klinik Psikiyatri Dergisi 1999; 2: 109-117

-Kumbasar H, Soykan A. Konsültasyon-liyezon psikiyatrisine genel bir bakış. Güncel Gastroenteroloji Dergisi 1999;3:261-267

-Çevik A, Soykan A, Düzyürek S, Ünal S. Bir üniversite hastanesinde deliryum olgularında birincil hekim ve cerrahların ve psikiyatri konsültanlarının yaklaşımı. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, İzmir 1990; 125-138

6. Şizofreni ve Diğer Psikiyatri ile ilgili Durumlar

-Soykan A, Şarman C. Şizofrenide heterojenite sorunu üzerine. Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 1:47-54

-Soykan A, Atbaşoğlu C, Şarman C,. Nöroleptik tedaviye yanıt: bir izleme çalışması. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2; 3: 241-252

-Soykan A, Şarman C. Negatif ve Pozitif semptomlarda nöroleptik tedaviye yanıt: bir izleme çalışması. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2(4): 305-316

-Şarman C, Soykan A, Soykan Ç, İnan L. Negatif ve Pozitif Semptomlu şizofreni: demografik, organik batarya, kısa kognitif muayene ve silik nörolojik belirtiler açısından karşılaştırılması. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, Mersin 1989; 359-365

-Şarman C, İnan L, Soykan A, Soykan Ç. Şizofrenlerde silik nörolojik belirtiler. XXV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, Mersin 1989; 336-370

-Soykan A, Yılmaz A, Gül ES, Saka M. Differences among Antypsychotics in Routine Care of Schizophrenia and Schizoaffective Patients. American Psychiatric Association 158th Annual Meeting Abstracts, 2005;77

-Soykan A, Doğan YB, Özsan H. Bir alkol tedavi ünitesinde çok eksenli tanılama ve alkol bağımlılığı sendromu. Optimal Tıp Dergisi 1992: 3; 123-126

-Soykan A. Özsan H, Çelik S. A naturalistic study of changing attitudes of antipsychotic prescribing patterns in an inpatient service from Turkey. European Neuropsychopharmacology 2000 (Suppl 3); 10; 282

-Soykan A, Kumbasar H. Demans: Farmakolojik tedavi. Ege Psikiyatri Dergisi, 1999;4 (3):359-368

-Soykan A, Şarman C. Antikonvülsanların psikiyatride kullanım alanları. Psikiyatri Bülteni 1992; 1(1): 14-17

-Ayaz H, Soykan A. Toplam kalite yönetimi ve sağlık sektörü. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 2002 ;3:19-26

-Soykan A. Atipik antipsikotiklere genel bakış. Klinik Psikiyatri Dergisi 2000; 1(ek 1):13-21

Yazdığım Kitap ve Kitap Bölümleri

-Gençöz F, Soykan C, Soykan A, Gençöz T. Sigara Bağımlılığı ve Tedavisi. ArtOfset Yay., ArtOfset Mat., Ankara 2003

-Soykan A. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikiyatri. Psikiyatriye Giriş El Kitabı. Aura Ltd. Ş. Girişim Yayıncılık, Ankara 2001.

-Soykan A. Organik Beyin Sendromları. Candan İ (ed). Medikal Tedavi Antıp A.Ş. Baran Ofset. Ankara 2003, 1601-1609

-Soykan A. Endokrin Sistem Hastalıklarında Depresyon, Anksiyete ve Panik Bozukluklar. Elbi H (dizi ed) Dahiliye ve Psikiyatri Dizisi II. Okuyan Us Yayın, İstanbul, 2002

-Soykan A. Ruh Hastalıklarında Etyoloji ve Sınıflandırma. Sayıl I, Devrimci H (eds) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, II. Baskı., Antıp A.Ş. Öncü Basımevi, Ankara 2000, 99-105

-Soykan A. Organik Beyin sendromları. Sayıl I, Devrimci H (eds) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, II. Baskı., Antıp A.Ş. Öncü Basımevi, Ankara 2000, 111-129

-Soykan A. Epilepsiler. Sayıl I, Devrimci H (eds) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, II. Baskı., Antıp A.Ş. Öncü Basımevi, Ankara 2000, 129-139

-Soykan A. Amerika Birleşik Devletlerinde Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Uygulamaları. Aydemir Ö (ed) Konsültasyon Liyezon Psikiyatri El Kitabı. Matsan Matbaası. İstanbul, 1999, 164-170

-Soykan A, Kumbasar H, Elbi-Mete H. Ek Tıbbi Hastalığı Olan Depresyon Hastalarında Antidepresan Kullanımı Yazıcı O, Oral T, Vahip S (eds) Depresyon Sağaltım Klavuzu. Tuna Matbaacılık A.Ş. 2008, 217-223

Yayınlanmış Kitap Çevirileri

Hillard R, Zitek B. Acil Psikiyatri. Bölüm I, Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 4, Soykan A (Çeviri ed). Türkiye Klinikleri Yayın No:87.Ortadoğu Reklam Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş. 2004

ALINAN DİĞER SERTİFİKALI EĞİTİMLER

-Kayhan Mutlu, M.D. denetiminde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Crownsville Hospital Center (Baltimore, Maryland) arasında yapılan değişim programı kapsamında, Crownsville Hospital Center’de alınan “Uygulamalı Klinik Psikiyatri” eğitimi (Haziran 1991 – Ağustos 1991)

-Nancy C. Andreasen, M.D. Ph.D. denetiminde, The University of lowa, College of Medicine, Department of Psycihiatry, Mental Health – Clinical Research Center’da, aşağıdaki ölçekleri kullanabilme yeterliliği konusunda sertifika verme amaçlı olarak hazırlanmış “Uygulama ve Öğretme Konusunda Yeterlilik” eğitimi (Temmuz 1991). Ölçekler ;

1 Negatif Semptomları Değerlendirme Ölçeği (SANS= Scale for the Assessment of Negative Symptoms)

2 Pozitif Semptomları Değerlendirme Ölçeği (SAPS= Scale for the Assessment of Pozitive Symptoms)

3 Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (BPRS = Brief Psychiatric Rating Scale)

4 Genel Klinik İzlenim Ölçeği (CGI= Clinical Global Impression)

-Henry Nasrallah, M.D. denetiminde, New England Educational Institute tarafından Eastham, Massachusetts’de düzenlenen “Dr. Henry Nasrallah ile Psikotik Bozuklukların Gelişen Psikofarmakolojisi” başlıklı mezuniyet sonrası eğitimi (28 Temmuz – 1 ağustos 1997 tarihleri arasında 40 saat maraton eğitimi)

-Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu, Doç. Dr. Aytül Çorapçıoğlu ve Doç. Dr. Ömer Aydemir tarafından düzenlenen “SCID-I, DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Eğitimi” kursu Ankara, 1999.

-Prof. J. Mendlewicz ve ekibi tarafından Kopenhag, Danimarka’da verilen “Evidence Based Medicine in Dementia and Depression in Old Age” başlıklı mezuniyet sonrası eğitim (11 Haziran – 15 Haziran 2001 tarihleri arasında 40 saat maraton eğitimi)

-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı tarafından verilen “Probleme Dayalı Öğrenme Yönlendirici Sertifikası” eğitimi. Ankara, 2003

-Prof.Dr. Soli Sorias tarafından 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi kapsamında verilen “Psikiyatride Tanı Sorunları” kursu. Ankara, 2003

-David V. Sheehan tarafından verilen “Mini International Neuropsychiatric Interview Tools and PTSD” kursu, Ankara,2004