M+ PSİKOTERAPİ     Klinik Psikolog ve Psikiyatrist İşbirliğinde Terapi Ortamı, Ankara 05067644000

 
M+ Psikoterapi Sitemize Hoşgeldiniz..

Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Genel Bilgiler, Test, Psikoterapi ve Tedavi Yaklaşımları

GSM: 0 (506) 764 40 00

GoogleMap

Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Test, Tanı, Psikoterapi ve Tedavi Yaklaşımları

Psikolojik Testler- Obsesif-Kompulsif Bozukluk Testi

Maudsley Obsesif Kompulsif belirti ölçeği obsesyonlar (takıntıları) ve kompulsiyonları test etme amacıyla geliştirilmiştir. Testten yüksek puanlar alma çoğunlukla obsesyon (takıntı) hastalığına işaret ederken, bazı obsesif olgular düşük puan alabilmektedir. Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması Sn. Erol N., ve Savaşır I., tarafından yapılmıştır. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi (19-23 Eylül 1988 Gata-Ankara).Maudsley Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeği

Aşağıda yazılmış olan cümlelerden sizde görülenlerde ‘EVET’, görülmeyenlerde ‘HAYIR’ işaretleyiniz.   Seçiminizi yapmadan önce cümleyi dikkatle okuyunuz ve her soruyu yanıtlayın. Arada kaldığınız, emin olamadığınız durumlarda “EVET” yanıtını işaretleyin.

(M+ Psikoterapi’ye başvuracaksanız toplam sonucu Başvuru Form’u çıktısına kaydedin)Ad-Soyad: ...................................................


Tarih: ......................................................    EVET

   HAYIR

Bir hastalık bulaşır korkusu ile herkesin kullandığı telefonları kullanmaktan kaçınırım.


       

       

Çoğunlukla hoşa gitmeyen şeyler düşünür, onları zihnimden uzaklaştırmakta güçlük çekerim.


       

       

Dürüstlüğe herkesten çok önem veririm.


       

       

İşleri zamanında bitiremediğim için çoğu kez geç kalırım.


       

       

Bir hayvana dokununca hastalık bulaşır diye kaygılanırım.


       

       

Normalden fazla bir şekilde, doğalgazı, su musluklarını ve kapıları bir kaç kez kontrol ederim.


       

       

Değişmez kurallarım vardır.


       

       

Aklıma gelen hoş olmayan düşünceler hemen her gün beni rahatsız eder.


       

       

Kaza ile birisiyle çarpışırsam rahatsız olurum.


       

       

Her gün yaptığım basit günlük işlerden bile emin olamam.


       

       

Çocukken annem de babam da beni fazla zorlarlardı.


       

       

Bazı şeyleri tekrar tekrar yaptığım için işimden geri kaldığım olur.


       

       

Çok fazla sabun kullanırım.


       

       

Bana göre bazı sayılar son derece uğursuzdur.


       

       

Mektupları, e-mailleri postalamadan önce onları tekrar tekrar kontrol ederim.


       

       

Sabahları giyinmek için uzun zaman harcarım.


       

       

Temizliğe aşırı düşkünüm.


       

       

Ayrıntılara gereğinden fazla dikkat ederim.


       

       

Pis tuvaletlere giremem.


       

       

Önemli sorunlarımdan biri bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol etmemdir.


       

       

Mikrop kapmaktan ve hastalanmaktan korkar ve kaygılanırım.


       

       

Bazı şeyleri birden fazla kez kontrol ederim.


       

       

Günlük işlerimi belirli bir programa göre yaparım.


       

       

Paraya dokunduktan sonra ellerimi kirli hissederim.


       

       

Alıştığım bir işi yaparken bile kaçkere yaptığımı sayarım.


       

       

Sabahları elimi yüzümü yıkamak çok zamanımı alır.


       

       

Çok miktarda mikrop öldürücü ilaç kullanırım.


       

       

Her gün bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol etmek bana zaman kaybettirir.


       

       

Geceleri giyeceklerimi kaylayıp asmak uzun zamanımı alır.


       

       

Dikkatle yaptığım bir işin bile tam doğru olup olmadığına emin olamam.


       

       

Kendimi toparlayamadığım için günler, haftalar hatta aylarca hiçbir şeye el sürmediğimolur.


       

       

En büyük mücadelelerimi kendimle yaparım.


       

       

Çoğu zaman büyük bir hata ya da kötülük yaptığım duygusuna kapılırım.


       

       

Çoğunlukla kendime bir şeyleri dert edinirim.


       

       

Önemsiz ufak şeylerde bile karar verip işe girişmeden önce durup düşünürüm.


       

       

Reklamlardaki ampuller gibi önemsiz şeyleri sayma alışkanlığım vardır.


       

       

Bazen önemsiz düşünceler aklıma takılır ve beni günlerce rahatsız eder.


       

       

"EVET" Yanıtlarını Toplayın=

MAUDSLEY Obsesif Kompulsif Belirti Ölçeği

Bu ölçekten Obsesif Kompulsif Bozukluk olguları ortalama 21 puan alırken, normal toplum örneklemi ortalama 12 puan almaktadır. Öte yandan tek ve şiddetli veya gün içinde uzun süre kişiyi meşgul eden az sayıda belirti ile tanı konulabilir.

  PUANLAR


     12 puan ve altı

      Psikiyatrik muayene ile obsesif kompulsif bozukluk saptanma olasılığı var ama düşük

    13-17 puan

      Psikiyatrik muayene ile obsesif kompulsif bozukluk tanısı konma olasılığı var

     18 puan ve üstü

      Psikiyatrik muayene ile obsesif kompulsif bozukluk saptanma olasılığı yüksekNOT: Depresyon testinden yüksek puan alanlarda diğer testlerin en az birinden de yüksek puan alma ihtimali % 40’ın üzerindedir.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB): Genel Bilgi

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) yaşam boyu prevelansı batılı kaynaklarda %2-3 olarak belirtilmektedir. Olguların çoğunluğu ergenlik ve genç erişkinlik döneminde başlar; kadın ve erkek oranı yakındır. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporunda 12 aylık dönem esas alınarak yapılan sıklık tespitinde ise oran % 0.5 olarak bulunmuştur; bunların % 32.4’ü, çoğunluğu psikiyatri dışı hekimler olmak üzere hekime başvurmuşlardır. Birinci basamak hekimine, ellerde yıkama sonucu oluşan egzama gibi, dermatolojik belirtilerle başvurma sıktır.

<h1>M+ Psikoterapi, obsesyon ankara kompulsiyon takıntı hastalığı tanı tedavi bilgi ankara</h1>

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) belirtiler;

OKB, obsesyon (takıntı) ve kompulsiyon belirtileri gösteren bir hastalıktır. /p>

Obsesyonlar, kişi istememesine rağmen aklına gelen, onu rahatsız eden fakat aklından atamadığı mikrop kapma, kapıyı-tüpü kapattığından emin olamama ya da “kendimi bıçaklarmıyım” gibi düşünce, duygu ve dürtü şeklinde belirtidir

Kompülsiyonlar, kişinin kaygısını yatıştırmak, obsesyonlarını engellemek amacıyla, mantıksız olduğunu bilmesine rağmen, tekrar tekrar yaptığı ellerini saatlerce yıkama, kapıyı-tüpü defalarca kontrol etme gibi davranışlardır

Tablo’da sık rastlanan OKB semptomları verilmiştir. Bu semptomlara sağlıklı bir insanda da rastlanabildiğinden, “normal” ve “patolojik” ayırımı obsesyon ve/veya kompülsiyonların bireyin hayatını ne derecede etkilediğine bakılarak yapılır. OKB belirtilerinin, örneğin kapıyı defelarca kontrol etme ya da ellerini sık sık yıkama gibi, kişinin günde 1 saatten fazla süresini aldığı durumlarda OKB tanısı düşünülür.

Obsesif Kompülsif Bozukluğu Bulunan Hastalarda Sık Rastlanan Belirtiler

<h1>M+ Psikoterapi, obsesyon ankara kompulsiyon takıntı hastalığı tanı tedavi bilgi ankara</h1>

OKB diğer psikiyatrik hastalıklarla belirgin komorbidite gösterir. OKB olgularında yaşam boyu depresyon sıklığı % 70, sosyal fobi sıklığı %18, özgül fobi % 22, yeme bozuklukları 17 olup, bu olguların ayrıca % 14’ü alkol kötüye kullanımı tablosu geliştirmektedirler. Tedavi düzenlenirken komorbide durumları da gözönüne alınmalıdır.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Tedavi Yaklaşımı

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Tedavisi;

OKB hastalarının tedavisinde en başarılı yaklaşım davranışçı-bilişsel terapilerle, ilaç tedavisinin kombine kullanıldığı yaklaşımlardır. Davranışçı-bilişsel tedaviler ülkemizde ancak büyük merkezlerde uygulanabilen ancak kalıcı etkisi yüksek tedavilerdir. Bu tedavilerle olguların % 60-90’nında semptomlar ortama ½ oranında düzelir.

İlaç tedavisi olarak ise SSRI’lar ve trisiklik antidepresanlardan Klomipramin (Anafranil 25 ve 75 mg) etkinliği en yüksek tedavi yöntemleridir. Bu ilaçları kullanan olguların % 60-70’inde, ortalama 10-12 hafta içinde, “yanıt” elde edilir. Öte yandan, araştırmalarda “yanıt” verdiği kabul edilen grupta beklenen semptom düzelmesi ortalama % 30-50 oranında olup, ilaç tedavisi ile olguların çoğunda yalnızca kısmi remisyon elde edilebilmektedir. SSRI’lar tedavide ilk seçenektirler; bazı olgularda antidepresan dozdan daha yüksek dozlar kullanıldığında etki elde edilebilmektedir. Tedavi 1 yıl sürdürülmelidir. Tedavi sonlandırıldığında nüks oranı yüksektir.2015 Prof. Dr. Atilla Soykan

  • twitter
  • Google plus
  • Google plus
  • Facebook
  • twitter

Psikiyatrik ve psikolojik sorunların değerlendirilmesi için bir psikiyatrist veya klinik psikolog ile görüşülmesi şarttır. Bu sitede yer alan psikiyatri, psikoloji ve evlilik - aile terapıileri ile ilgili tüm yazılar genel bilgilendirme amaçlıdır; tanı, tedavi veya başka herhangi amaçla kullanılamaz. Öte yandan, bu siteden elde ettiğiniz veriler değerlendirilme sürecinizde yararlı olabileceğinden, psikiyarist ya da klinik psikolog ile olan görüşmenize götürmenizi tavsiye ederiz. Klinik Psikolog, Evlilik-Aile Terapisti ve Psikiyatrist'ten oluşan M+ Psikoterapi ekibimiz, psikiyatrik ilaç tedavisinden çok bilişsel davranışçı terapi, hipno-terapi ve aile terapisi odaklı psikoterapi yaklaşımlarını kullanmaktadır